strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania   A-   A+
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW


bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Egzaminy \ Egzamin maturalny    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
Egzamin maturalny w 2015 roku

Liceum ogólnokształcące

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Obowiązkowy egzamin pisemny
język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy), matematyka (poziom podstawowy), przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony - w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym)

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Wyboru może dokonać spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Obowiązkowy egzamin ustny
język polski (bez określania poziomu) i język obcy nowożytny (bez określania poziomu)

Więcej na temat egzaminu maturalnego dla liceów ogólnokształcących w zakładce Egzamin maturalny/matura 2015 - LO

EGZAMIN MATURALNY - TECHNIKUM

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej

 • Przedmioty obowiązkowe
  w części ustnej: język polski, język obcy nowożytny
  w części pisemnej: język polski, język obcy nowożytny matematyka.
 • Przedmioty dodatkowe
  Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych
  w części ustnej z: języka obcego nowożytnego, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego - języka kaszubskiego,
  w części pisemnej z: biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego, języka polskiego, języka regionalnego - języka kaszubskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu.

Więcej na temat egzaminu maturalnego w 2015 r. dla techników w zakładce Egzamin maturalny/matura 2015 - technikum

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer