strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW
bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Egzaminy \ Sprawdzian    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
      SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Co warto wiedzieć o sprawdzianie w szkole podstawowej?

Sprawdzian w szkole podstawowej jest
 • powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury
 • zaplanowany na 60 minut
SPRAWDZIAN
 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
 • sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum)
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe
Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to:
 • czytanie
 • pisanie
 • rozumowanie
 • korzystanie z informacji
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Szczegółowe informacje o sprawdzianie można znaleźć w Informatorze, dostępnym na stronach OKE i CKE.

Informator zawiera:
 • podstawy prawne sprawdzianu,
 • standardy wymagań egzaminacyjnych wraz z komentarzem dla ucznia,
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • kryteria oceniania odpowiedzi uczniów.
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer