strona główna strona główna      sitemap sitemap      pomoc pomoc   
OKE Lód1
OKE Lód1
  ikonaEgzaminy     ikonaEgzaminatorzy     ikonaPrzekazywanie danych     ikonaBadania   A-   A+
szukaj:
spacer
 
panel dyrektora

panel ucznia

panel egzaminatora

panel obserwatora

ewd

bip

RSS SP i GIM

RSS MAT

RSS ZAW


bip
 
koniec menu
© Copyright by OKE Łódź
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Inne \ Dla prasy - archiwum    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
      Rok 2013

Wyniki "starego" egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja letnia 2013 – ZSZ

Wyniki "starego" egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja letnia 2013 – technika

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja letnia 2013 – technika

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja letnia 2013 - zasadnicze szkoły zawodowe

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Technikum - sesja letnia 2013 roku - m. Łódź

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - ZSZ - sesja letnia 2013 roku - m. Łódź

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Technikum - sesja letnia 2013 roku - m. Kielce

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - ZSZ - sesja letnia 2013 roku - m. Kielce

Sprawozdanie dotyczące przebiegu i analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej 2013 roku.

Zgłoszenia na egzamin maturalny w sesji wiosennej 2013

Dane dotyczące ilości osób przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w sesji wiosennej 2013r.

Dane dotyczące ilości osób przystępujących do sprawdzianu w sesji letniej 2013 r.

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2013 r

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja zimowa 2013 – technika

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja zimowa 2013 - zasadnicze szkoły zawodowe

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2013 – technika

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2013 - zasadnicze szkoły zawodowe

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Technikum - sesja zimowa 2013 roku - m. Łódź

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - ZSZ - sesja zimowa 2013 roku - m. Łódź.

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Technikum - sesja zimowa 2013 roku - m. Kielce

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - ZSZ - sesja zimowa 2013 roku - m. Kielce.

Zgłoszenia na egzamin zawodowy w sesji letniej 2013 r. - Technikum

Zgłoszenia na egzamin zawodowy w sesji letniej 2013 r. - ZSZ

Zgłoszenia na sprawdzian i egzamin gimnazjalny w sesji wiosennej 2013 r.

Zgłoszenia na egzamin zawodowy w sesji zimowej 2013 r. - Technikum

Zgłoszenia na egzamin zawodowy w sesji zimowej 2013 r. - ZSZ


Rok 2012

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Technikum - sesja letnia 2012 roku

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - ZSZ - sesja letnia 2012 roku

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - ZSZ - sesja letnia 2012 roku - m. Kielce

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Technikum - sesja letnia 2012 roku - m. Kielce

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - ZSZ - sesja letnia 2012 roku - m. Łódź

Wyniki absolwentów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Technikum - sesja letnia 2012 roku - m. Łódź

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja letnia 2012 - zasadnicze szkoły zawodowe

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja letnia 2012 - technika

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego - sesja letnia 2012.

Wybieralność przedmiotów maturalnych – maj 2012.

Dane dotyczące ilości osób przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w sesji letniej 2012 r.

Dane dotyczące ilości osób przystępujących do sprawdzianu w sesji letniej 2012 r..

Liczba osób zgłoszonych do egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki w sesji letniej 2012 r..

Liczba osób zgłoszonych do egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów w sesji letniej 2012 r..

Zgłoszenia na egzamin zawodowy w sesji letniej 2012 r. - Technikum

Zgłoszenia na egzamin zawodowy w sesji letniej 2012 r. - ZSZ

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2012.

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2012 - technika.

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2012 - zasadnicze szkoły zawodowe.

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja zimowa 2012 - technika.

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja zimowa 2012 - zasadnicze szkoły zawodowe..

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2012 - technika.

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja zimowa 2012 - zasadnicze szkoły zawodowe.

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja zimowa 2012 - technika.

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół - sesja zimowa 2012 - zasadnicze szkoły zawodowe..

Rok 2011

Informacja dotycząca wyników poprawkowego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2011 roku

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja letnia 2011 - technika

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja letnia 2011- zasadnicze szkoły zawodowe

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego w roku 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w sesji wiosennej 2011 roku w OKE Łódź (z uwzględnieniem laureatów)

Sprawozdanie dotyczące przebiegu i analiza wyników egzaminów maturalnych przeprowadzonych w sesji wiosennej 2011 roku w OKE Łódź

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2011 w OKE Łódź - arkusze dostosowane

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2011 w OKE Łódź

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2011 w OKE Łódź

Dane dotyczące ilości osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowew sesji letniej 2011 r. - ZSZ

Dane dotyczące ilości osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowew sesji letniej 2011 r. - technikum

Liczba osób, które przystąpią do egzaminu w terminie dodatkowym (czerwcowym)

Średnie wyniki szkół ze sprawdzianu po szkole podstawowej 2011 w OKE Łódź

Egzamin maturalny 2011 - liczba zdających z podziałem na powiaty.pdf

Informacja o wynikach - egzamin gimnazjalny styczeń 2011.pdf

Informacja o sesji zimowej 2011 - egzamin zawodowy.pdf

Informacja o sesji zimowej 2011 - egzamin gimnazjalny.pdf

Dane szczegółowe uwzględniające tylko zdających egzamin maturalny po raz pierwszy - maj 2011

Dane szczegółowe uwzględniające wszystkich zdających egzamin maturalny - maj 2011

Wybieralność przedmiotów maturalnych - maj 2011

Wybory maturalne - maj 2011

Zgłoszenia na sprawdzian i egzamin gimnazjalny w 2011 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2011 r. – wybory zdających - ZSZ

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2011 r. – wybory zdających - Technikum


Rok 2010

Wybory maturalne 2010
  OKE Łódź m. Łódź woj. łódzkie m. Kielce woj. świętokrzyskie
LS 904 167 608 69 296
LO 29203 6863 19166 3292 10037
LP 2767 454 2067 240 700
TE 12545 1129 6831 1680 5714
LU 1582 247 1024 193 558
TU 903 105 461 140 442
LZO 47000 8798 29549 5545 17451
LZP 38937 7174 24577 4469 14360
LA 8063 1624 4972 1076 3091
Przedmioty egzaminacyjne:
P R P R P R P R P R
PO 40502 4229 7413 1380 25428 3220 4673 370 15074 1009
JA 33361 6103 6538 2232 20482 4552 4225 610 12879 1551
JN 5855 543 607 136 4150 395 253 39 1705 140
JF 232 93 102 56 150 68 15 8 82 25
JR 2313 146 241 27 1398 100 310 23 915 46
JH 57 27 21 16 28 19 13 3 29 8
15 14 2 2 2 4 11 8 13 10
MA 39329 6495 7276 1786 24843 4526 4524 673 14486 1969
MA RP   5873   1641   4127   586   1746
MA RA   622   145   399   87   223
HI 1012 2023 207 607 623 1373 135 228 389 650
HM 40 26 16 11 34 19 3 2 6 7
HS 59 270 14 84 35 141 6 76 24 129
WO 3241 3394 461 750 1907 2261 340 420 1334 1133
BI 3570 5145 507 1328 2099 3343 416 659 1471 1802
GE 4636 4129 488 897 2760 3078 524 297 1876 1051
FA 1292 2573 266 830 906 1974 119 197 386 599
CH 1056 4096 195 1120 725 2665 82 543 331 1431
IN 132 58 10 11 56 35 4 11 76 23
FI 14 33 0 7 4 19 2 13 10 14


matura - dane szczegółowe uwzględniające tylko zdających po raz pierwszy

matura - dane szczegółowe uwzględniające wszystkich zdających

Wybory SP i GIM 2010
  ogółem niepubliczna
z upr
publiczna
sprawdzian
ogółem 37115 489 36626
łódzkie 24029 377 23652
świętokrzyskie 13086 112 12974
GH i GMP
ogółem 42779 1401 41378
łódzkie 27516 914 26602
świętokrzyskie 15263 487 14776
język angielski
ogółem 33977 1272 32705
łódzkie 20974 828 20146
świętokrzyskie 13003 444 12559
język niemiecki
ogółem 8082 118 7964
łódzkie 6202 75 6127
świętokrzyskie 1880 43 1837
język rosyjski
ogółem 589 4 585
łódzkie 252 4 248
świętokrzyskie 337 0 337
język francuski
ogółem 131 7 124
łódzkie 88 7 81
świętokrzyskie 43 0 43


gimnazjum - dane szczegółowe

Informacja wstępna o wynikach ze sprawdzianu po szkole podstawowej 2010 w OKE Łódź

Egzamin zawodowy sesja letnia 2010
Technikum
nazwa zawodu kod zawodu oke łódź miasto łódź woj. łódzkie miasto kielce woj. świętokrzyskie
technik analityk 311[02] 31 - 1 30 30
technik budownictwa 311[04] 747 92 327 157 420
technik elektronik 311[07] 703 112 446 89 257
technik elektryk 311[08] 338 32 203 28 135
technik geodeta 311[10] 192 26 85 47 107
technik górnictwa odkrywkowego 311[13] 47 - 47 - -
technik mechanik 311[20] 1 436 106 814 103 622
technik mechanizacji rolnictwa 311[22] 257 - 167 - 90
technik ochrony środowiska 311[24] 274 15 149 70 125
technik poligraf 311[28] 144 61 87 51 57
technik technologii ceramicznej 311[30] 16 - - - 16
technik technologii drewna 311[32] 42 - 25 14 17
technik technologii odzieży 311[34] 89 31 77 12 12
technik telekomunikacji 311[37] 85 11 47 29 38
technik urządzeń sanitarnych 311[39] 55 45 50 3 5
technik drogownictwa 311[45] 92 21 45 13 47
technik mechatronik 311[50] 369 104 244 25 125
technik pojazdów samochodowych 311[52] 15 6 15 - -
technik informatyk 312[01] 2 017 281 961 249 1 056
technik teleinformatyk 312[02] 95 2 76 7 19
fototechnik 313[01] 24 24 24 - -
technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] 222 35 86 110 136
technik hodowca koni 321[01] 34 - 34 - -
technik leśnik 321[02] 152 - 53 - 99
technik ogrodnik 321[03] 174 22 98 - 76
technik rolnik 321[05] 780 2 474 17 306
technik architektury krajobrazu 321[07] 211 14 117 35 94
technik technologii żywności 321[09] 387 69 214 33 173
technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 1 113 49 623 112 490
asystentka stomatologiczna 322[01] 88 - 35 53 53
higienistka stomatologiczna 322[03] 17 17 17 - -
ratownik medyczny 322[06] 321 66 203 9 118
technik dentystyczny 322[09] 1 1 1 - -
technik farmaceutyczny 322[10] 481 129 248 154 233
technik masażysta 322[12] 303 100 249 37 54
technik weterynarii 322[14] 75 - 49 17 26
terapeuta zajęciowy 322[15] 15 7 7 - 8
technik optyk 322[16] 56 56 56 - -
technik elektroradiolog 322[19] 24 24 24 - -
dietetyk 322[20] 2 2 2 - -
technik agrobiznesu 341[01] 377 - 253 25 124
technik ekonomista 341[02] 1 532 90 925 186 607
technik handlowiec 341[03] 606 73 423 38 183
technik hotelarstwa 341[04] 1 235 43 498 278 737
technik obsługi turystycznej 341[05] 77 36 48 20 29
technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 486 149 247 92 239
technik organizacji reklamy 342[01] 31 17 31 - -
technik spedytor 342[02] 117 2 89 6 28
technik logistyk 342[04] 855 127 745 22 110
technik administracji 343[01] 649 145 517 78 132
asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 14 - 14 - -
opiekunka środowiskowa 346[03] 46 - 22 - 24
opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] 35 4 24 1 11
technik archiwista 348[02] 14 14 14 - -
technik rachunkowości 412[01] 85 25 68 10 17
technik prac biurowych 419[01] 54 22 22 15 32
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] 6 1 1 3 5
technik usług pocztowych i finansowych 421[02] 11 - - 11 11
kelner 512[01] 77 - 20 46 57
kucharz 512[02] 135 10 134 1 1
technik usług fryzjerskich 514[02] 521 87 161 283 360
technik usług kosmetycznych 514[03] 1 067 404 682 331 385
technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] 411 48 277 66 134


19 965 2 859 11 695 3 016 8 270


ZSZ
nazwa zawodu kod zawodu oke łódź miasto łódź woj. łódzkie miasto kielce woj. świętokrzyskie
kucharz małej gastronomii 512[05] 1 068 110 691 110 377
opiekun medyczny 513[02] 97 41 65 - 32
fryzjer 514[01] 183 2 54 53 129
sprzedawca 522[01] 584 40 420 6 164
rolnik 613[01] 2 - 2 - -
ogrodnik 621[01] 76 22 54 - 22
betoniarz-zbrojarz 712[01] 6 - - 6 6
cieśla 712[02] 34 5 34 - -
monter konstrukcji budowlanych 712[04] 19 19 19 - -
murarz 712[06] 254 15 93 70 161
monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 79 27 69 - 10
posadzkarz 713[05] 117 3 3 28 114
technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] 37 1 34 - 3
malarz-tapeciarz 714[01] 26 4 12 6 14
lakiernik 714[03] 17 - 10 4 7
blacharz 721[01] 9 9 9 - -
blacharz samochodowy 721[03] 84 13 15 23 69
operator obrabiarek skrawających 722[02] 59 15 24 - 35
ślusarz 722[03] 109 - 65 4 44
mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 258 29 170 6 88
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] 190 - 158 - 32
mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 753 29 465 34 288
monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 723[05] 10 - 10 - -
elektryk 724[01] 55 - 35 18 20
elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 164 22 80 17 84
elektromechanik 724[05] 107 12 68 - 39
monter-elektronik 725[01] 45 11 25 20 20
monter mechatronik 725[03] 13 - 13 - -
introligator 734[02] 18 11 11 7 7
cukiernik 741[01] 62 15 32 14 30
piekarz 741[02] 26 3 19 - 7
stolarz 742[01] 72 15 26 28 46
krawiec 743[01] 43 21 39 - 4
operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] 12 - 12 - -
drukarz 825[01] 11 2 4 7 7
operator maszyn w przemyśle włókienniczym 826[01] 17 6 17 - -
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01] 1 - 1 - -
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] 12 10 12 - -


Średnie wyniki szkół - sprawdzian

Średnie wyniki szkół - egzamin gimnazjalny

Średnie wyniki szkół - egzamin maturalny (z uwzględnieniem laureatów)

Wyniki egzaminu zawodowego - technika

Wyniki egzaminu zawodowego - zasadnicze szkoły zawodowe

Wyniki egzaminu zawodowego - technika - województwo łódzkie

Wyniki egzaminu zawodowego - zasadnicze szkoły zawodowe - województwo łódzkie

Wyniki egzaminu zawodowego - technika - województwo świętokrzyskie

Wyniki egzaminu zawodowego - zasadnicze szkoły zawodowe - województwo świętokrzyskie

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego - sierpień 2010

Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 2010 - zgłoszenia szkół

Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 2010 - wyniki

Przebieg próbnego egzaminu maturalnego z matematyki 2010

Próbny egzamin maturalny z matematyki listopad 2010 - średnie wyniki szkół - arkusz standardowy

Próbny egzamin maturalny z matematyki 2010. Klucz punktowania do zadań zamkniętych oraz schemat oceniania do zadań otwartych

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer